Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
31 stycznia, 2017
Usługi dietetyka mobilnego Dieta Grudziądz Zdrowe odchudzanie dla osób przewlekle chorych
Usługi mobilnego gabinetu dietetycznego
5 lutego, 2017

Pojazdy uprzywilejowane przepisy

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kiedy mamy do czynienia z pojazdem uprzywilejowanym?

Spora część z nas bezspornie spotkał takie auto na własnej trasie. Absolutnie nie chodzi tu o kierowców zwyczajnych pojazdów osobowych, którzy nie troszczą się o przepisy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są jakiekolwiek auta, których przeznaczeniem jest ocalanie naszego zdrowia, życia czy dobra materialnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa w kraju. Kierowcy takich samochodów mają przymus komunikowania kolejnym członkom ruchu samochodowego, iż wcale nie będą dostosowywali się do konwencjonalnych imperatywów. Po pierwsze odcieniami migających świateł oraz dźwiękami o chwiejnym tonie. Inaczej mówiąc: kolejni kierowcy, spacerowicze i kolarze muszą zauważyć, iż podąża samochód sanitarny czy strażacy. Do środków transportu, które posiadają specjalne zezwolenia, włączamy, m.in.: pojazdy zawodowej straży pożarnej, karetki reanimacyjne, pojazdy służby celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostek kontroli skarbowej, inne pojazdy mające zezwolenie ministra. Do istotnych środków transportu uprzywilejowanych należą auta dostarczające wartości pieniężne, mianowicie tzw. bankowozy. Dodatkowo – auta sekcji ochroniarskich, spółek kurierskich, firm pocztowych i indywidualne pojazdy wiozące groźne produkty o ogromnie dużej wartości.

Jakim sposobem? otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem straży granicznej lub bankowozem?

Istnieje parę powszechnych reguł, jakimi powinniśmy się kierować podczas nabywania upoważnienia do przemieszczania się pojazdami uprzywilejowanymi, m.in. powinniśmy mieć ukończone 21 lat, mieć prawo jazdy należytej kategorii, orzeczenie od lekarza medycyny pracy i psychologa o tym, że nie ma żadnych „wykluczeń” zdrowotnych do prowadzenia opisywanym samochodu. Na dodatek obligatoryjnie powinniśmy ukończyć kurs w ośrodku ulepszania techniki jazdy oraz zdać zadowalająco egzamin. Obejmuje on dwie istotne części – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyuczenie kursanta należytego postępowania w specyficznych oraz ciężkich okolicznościach na trasie. Świetnym wzorcem jest wykazywanie „norm mocy” auta, więc granicy po przekroczeniu której traci się nad nim władzę. Program szkolenia musi zawierać sterowanie, m in. karetką reanimacyjną na terenie manewrowym, płycie antypoślizgowej i torze edukacyjnym. Ogólne pozyskane umiejętności oraz wiedza są sprawdzane podczas testu praktycznego. W modelach pojazdów dostarczających wartości pieniężne funkcjonują analogiczne zasady.

Na jaki rodzaj kursu się zdecydować?

Ogólnie w ośrodkach trenowania sposobu jazdy mamy możliwość dołączyć do dwóch różnych szkoleń – podstawowego i uzupełniającego. Pierwszy powinny robić osoby, które zamierzają nabyć wiadomości o zasadach metody jazdy w warunkach specyficznych, o aktach ruchu drogowego, standardowych oraz niecodziennych sytuacjach na jezdni i z psychologii transportu. Więc – planują uzyskać prawa do przemieszczania się autami uprzywilejowanymi bądź przewożącymi wartości pieniężne. Dziś kurs uzupełniający to poszerzenie posiadanych praw o inne kategorie. Przykładowo ktoś ma prawo jazdy kategorii B1 i planuje mieć ponad to uprawnienia do sterowania samochodami grupy C1 lub D1. Ogólnie rzecz ujmując, kursy prowadzi się odrębnie dla kategorii: 1) A1, A2 oraz A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Kurs podstawowy dla wersji 1) zawiera 6 godzin treningów teoretycznych oraz 18 godzin treningów praktycznych, natomiast dla pozostałych grup 2), 3) i 4) trening zawiera 6 godzin lekcji teoretycznych i 8 godzin lekcji praktycznych. Warsztaty uzupełniające dla klasy 1) to 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin praktycznych, a dla pozostałych wariantów w przypadku rozbudowania o grupy A1, A2 oraz A to 3 godziny warsztatów teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Jak uzyskać uprawnienia konwojenta?

Samochody przekazujące wartości płatnicze to specyficzny wariant samochodów. Powszechnie opisuje się je jako „bankowozy”, bowiem dostarczają środki pieniężne do banków, bankomatów bądź najważniejszych punktów, w jakich są one obowiązkowe. Jeżeli ktokolwiek zamierza prowadzić pojazd dostarczający gotówkę musi obowiązkowo przejść warsztaty. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z kilku znaczących elementów. Na początku są zajęcia teoretyczne, na których możemy dowiedzieć się sporo o aktach drogowych, okolicznościach wypadków oraz o procedurach prowadzenia takich pojazdów. Poza tym każdy student powinien zyskać wiadomości z kręgu psychologii prowadzenia bankowozu. Musi nauczyć się m.in. adekwatnego reagowania w okolicznościach kryzysowych. Z kolei zajęcia praktyczne obejmują przeróżnego gatunku złożone manewry na ulicy, m in. niesymetryczny slalom, „szturm” na zapory, awaryjne zatrzymywanie się pod zaporą lub trening ataków.

Skoro chcemy pozyskać pozwolenia na pojazdy przewożące wartości finansowe, musimy mieć skończone 21 lat i posiadać prawo jazdy należytej kategorii (otrzymane wcześniej). Bezwzględnie musimy też powędrować do lekarza medycyny pracy i psychologa po dokument o tym, że nie ma żadnych zastrzeżeń zdrowotnych do prowadzenia omawianego rodzaju samochodów. Ośrodki ćwiczenia techniki jazdy dostarczają studentom kompletne wytyczne na temat tego, jak dostać wszelkie obowiązkowe formularze. Osoby zaintrygowane takim szkoleniem mogą zajrzeć w ten odsyłacz – Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok