Depilacja laserowa depilacja woskiem depilacja toruń depilacja plastry z woskiem
Wybrać depilację laserową czy depilację woskiem
24 marca, 2017
Nogi drewniane balustrady i poręcze drewniane Tralki drewniane
Nogi drewniane – ciekawa dekoracja twojego domu
24 marca, 2017

Pojazdy uprzywilejowane – zostań zawodowym kierowcą

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Co zawiera kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W wielu ośrodkach zajmujących się trenowaniem metody jazdy można odnaleźć propozycję kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od pewnego czasu cieszą się dużym powodzeniem – zarówno te na karetki, jak również na samochody policyjne. Nie ma w tym nic dziwnego – można po nich błyskawicznie znaleźć pracę. Owe szkolenia mają przede wszystkim przygotować kierowcę do należytego reagowania w różnych sytuacjach, nieraz niezmiernie odpowiedzialnych oraz specyficznych. Realizowanie manewrów na trasie, przejeżdżanie w sytuacji alarmowej przez przejścia na czerwonym świetle bądź jazda z dużą prędkością oraz nagłe omijanie przeszkód – to tylko niektóre z ćwiczeń, jakie stoją przed kursantami. Najczęściej trenerom szczególnie zależy, ażeby prowadzący opanował łatwość kierowania samochodem wówczas, gdy wydaje się to niemożliwe. Stracenie władzy w każdej minucie jest w stanie spowodować nieszczęśliwy wypadek. Adresatami szkolenia są kierowcy, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obywatelskich placówkach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia i życia, dozorowaniem porządku publicznego, przewożeniem wartości pieniężnych bądź likwidowaniem pożarów.

Plan szkolenia obejmuje więc ćwiczenia przeprowadzane na różnorodnych obszarach: na symulatorach poślizgu czy torze szkoleniowym. Kurs zasadniczy trwa 14 godzin i ujmuje 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin warsztatów praktycznych. Jakie wątki mogą pojawić się na warsztatach? W szczególności z obszaru przepisów ruchu drogowego, zagadnień występowania wypadków na drodze, psychologii komunikacji drogowej bądź metody jazdy w ograniczonych warunkach. Szkolenie kończy się bez wątpienia egzaminem z części wykładowej oraz części praktycznej.

Sprawdzian z części wykładowej trwa 25 minut oraz mieści w sobie 20 pytań w postaci testu. Uczestnik musi koniecznie zaznaczyć dobrze tylko jedną odpowiedź. Dobry wynik testu można uzyskać, jeżeli co najmniej 16 odpowiedzi jest odpowiednich.

Egzamin z części praktycznej zawiera odbycie wybranych manewrów, m in. wymijania przeszkody czy zatrzymywania pojazdu na zakręcie. Jeśli uczestnik niepoprawnie skończy dwa razy to samo zadanie, otrzyma odmowny wynik z egzaminu.

Jakie wymogi muszą spełnić kursanci?

W pierwszej kolejności jest dysponowanie prawem jazdy dowolnej kategorii. Niewątpliwie ktoś, kto zamierza być kierowcą – konwojentem albo kierowcą wozu policyjnego, musi koniecznie posiadać doświadczenie. Uczestnikiem szkolenia ogólnie rzecz ujmując nie może być zatem osoba, jaka kilka dni wcześniej odebrała prawo jazdy. Długość dowolnego kursu jest dopasowywana do kwalifikacji oraz zdolności każdego zainteresowanego (kurs podstawowy, kurs rozszerzony). Obligatoryjnym wymogiem jest także ukończenie 21 lat oraz posiadanie aktualnego świadectwa od specjalisty medycyny pracy i od psychologa. Stwierdzą oni, czy nie ma określonych przeciwwskazań do zatrudnienia w charakterze profesjonalnego kierowcy.

Jaki jest wpływ stresu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

W czasie kursu wszyscy kursanci będą nabywać wiedzę z zakresu psychologii przewożenia towarów. Na ćwiczeniach zaznajomią się z wątkiem stresu, jaki niezmiernie intensywnie wpływa na działanie za kierownicą. Jego uzasadnieniem potrafią być skrajnie skomplikowane okoliczności na drodze lub sytuacje życiowe wożonych pacjentów. Zajęcia teoretyczne mają za cel objaśnić kursantom takie komplikacje, jak: oddziaływanie charakteru na podejmowanie decyzji w czasie jazdy, silnego stresu, napojów alkoholowych oraz innych środków upajających na płynność kierowania pojazdem.

Psychologia przewozu mieści w sobie elementy psychologii percepcyjnej, psychofizjologii, psychologii uzależnień i kilku innych dziedzin. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie będzie wymagana specjalna znajomość wszystkich zagadnień, ponieważ jest to cel studiów podyplomowych. W ostatnim czasie ta nauka prężnie się rozwija, bowiem ogromna liczba kierowców zamierza mieć konkretną specjalizację, np. chce przekazywać wartości pieniężne lub rannych pacjentów do specjalistycznych placówek.

Natomiast z drugiej strony kilkudziesięciu psychologów jest zaintrygowanych badaniem osób z prawem jazdy, jako grupy społecznej wyjątkowo narażonej na stres oraz różnorakie inne obciążenia. Można tu wyliczyć choćby zbyt dużą sumę godzin spędzonych w samochodzie, utrudnione związki z rodziną (u kierowców wykonujących pracę w transporcie zagranicznym) albo większe procentowo narażenie na wypadki drogowe.

Podział kierowców na grupy

Pierwsza grupa kursantów – tu będą zapisane te osoby, które bardzo dobrze znają nakazy, mają utworzone prawidłowe nawyki oraz nie robią jakiegokolwiek niebezpieczeństwa w trakcie prowadzenia pojazdu. Szkoleniowcy będą opierać się na dwóch wartościowych cechach tych kursantów: wprawy dostrzegania ryzyka i na chęci poprawiania swoich błędów.

Druga grupa kierowców – do niej zapisani będą kierowcy, którzy przypadkiem stwarzają zagrożenie dla pozostałych uczestników jezdni. Chcą wyeliminować swoje błędy (mino, że popełniają ich sporo), planują uczyć się należytego reagowania w skrajnych warunkach.

Trzecia grupa kursantów – do niej będą chodzili kierowcy, którzy rozmyślnie stwarzają różnorakie zagrożenia oraz z pełną świadomością prowokują innych do impulsywnych zachowań. Jednocześnie planują naprawić swoje braki oraz wykazują się gotowością pogłębiania wiedzy oraz doskonalenia swoich umiejętności.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się dużo więcej, wejdź w link po prawej stronie – http://www.szkoly-jazdy.com.pl/kursy-prawo-jazdy/pojazdy-uprzywilejowane/

Strona używa cookies
Ok