Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
Wrzesień 11, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
Wrzesień 24, 2019

Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności i sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego działań. Każda sprawa, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na mniejsze kategorie, które obejmują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z jakimi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej grupie mieszczą się wykroczenia, jakie mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, na przykład jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia na tle seksualnym, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zwykle prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są wynikiem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami firm, ale jest także zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wywołania szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym podjąć pewnie czynności. Są to zatem sprawy związane z sposobem i wymogami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Często skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w przypadku, kiedy popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, gdy osadzony domaga się zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to rezulataty tych działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieodpowiednie usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Strona używa cookies
Ok