Wytwornica ciężkiego dymu wynajem wytwornicy niskiego dymu obsługa dymownicy
Wynajem dymu ciężkiego Warszawa
22 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
2 grudnia, 2016

Nowoczesne instalacje biogazowe

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Skąd można pozyskać biogaz?

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w naszym kraju oraz na świecie szczególnie powszechne, o czym decyduje ich nieskomplikowana dostępność, liczba i wolny proces odnawiania za sprawą bezpośrednich procesów środowiskowych. Do takich źródeł przynależy:

 • energia geotermalna
 • energia solarna
 • energia wody
 • kinetyczna
 • energia z materii organicznej

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, odrzuty drzewne, słomę oraz uprawy energetyczne. Z biomasy można zyskać dwie postaci energii – cieplną i elektryczną. Ponadto warto spożytkować ją do wygenerowania paliwa.

Natomiast tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich części składowe, półwyroby pochodzące z przetwórstwa drzewnego, skrawki drewnopochodne powstające w trakcie różnych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odrzuty powstające w czasie filtrowania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej oraz biogaz (zatem te półfabrykaty oraz składniki, które wcześniej powstały w 100% z biomasy). Należy pamiętać, iż biogaz jest wytwarzany też samoczynnie w wyniku rozkładania się materii organicznej. Jeśli chodzi o wariant podłoża, które jest używane przy racjonalnej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, m. in. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła płynące z przemysłu spożywczego, np. odpady z cukrowni
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła wypływające z produkcji roślinnej, m. in. zielone odpady

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać biogaz?

Każda instalacja oddana do pozyskiwania biogazu posiada swoistą konstrukcję ze względu na wykorzystany materiał. W sposób ogólny jednak można wypunktować najważniejsze jej elementy, bez których wcale nie byłaby w stanie pracować: aparatura do pierwotnej obróbki biomasy, komora (oddana do fermentacji surowca), instalacja gazowa, system grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie przygotowywania oraz montażu instalacji biogazowych dobrą renomą w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. ma własną pracownię, w której wykonuje kompletną dokumentację, m.in. sieci gazowych niskiego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, bądź bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a zatem biogazie).

Decydującymi jego elementami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do kolejnych komponentów należy, m.in. tlen (do 1%). Metan jest łatwopalny, a w większym zagęszczeniu – eksplozyjny. Dlatego doskonałym sposobem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona przyrody (metan niszczy bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest budowa odpowiedniego układu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia właściwie nie są tym samym. Pierwsza struktura służy jedynie do otrzymywania biogazu, druga – do produkowania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z komponentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa kluczowe sposoby na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wywierceniu w bryłach wysypiska odwiertów (przez całą ich grubość). Następnie umieszcza się w nich rury z otworami – w środku będzie płynął gaz. Zostanie spalony przez dodatkowe pochodnie do spalania biogazu, zaś efektem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Dzięki owej metodzie niebezpieczne gazy nie są wydzielane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów opiera się na wykorzystaniu takiej samej konstrukcji, aczkolwiek różnicą jest umocowanie jej do przewodów gazowych z segmentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego używaniu biogaz wysysany jest ze składowiska śmieci w subtelniejszy sposób. Poza tym okrywa się je powłoką glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. By otrzymać maksymalną szczelność, rozkłada się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały za pośrednictwem odgazowania aktywnego wykorzystuje się głównie do uzyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz termicznej (jednocześnie z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu odpowiedniego wyboru pomogą specjaliści z przedsiębiorstwa Wagra, którzy mają przydatną wiedzę oraz kwalifikacje w planowaniu i wykonywaniu takich instalacji. W ofercie można znaleźć takie usługi, jak:

 • budowa kompleksowych systemów, pozwalających odgazować odpady komunalne
 • odgazowanie wysypisk odpadów przy użyciu układu biernego
 • opracowywanie instalacji do transformowania i filtrowania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • montowanie urządzeń magazynujących

Pracownicy przedsiębiorstwa w jakiejkolwiek chwili służą pomocą. Są w stanie wykonać przygotowawczą analizę co do zyskowności całkowitej inwestycji. Ponad to mamy możliwość poprosić o przeprowadzenie symulacji biogazowej, nadzór, restaurację i naprawę konkretnych urządzeń.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, ten odsyłacz zaprowadzi Cię na odpowiednią stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok