Profesjonalny DJ na osiemnastki
29 marca, 2016
Profesjonalny kurs jazdy defensywnej
22 kwietnia, 2016

Salus – odszkodowania na miarę ludzkich potrzeb

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, która pojawiła się w wyniku zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Najczęściej zdarza się, że w rezultacie, dla przykładu, wypadku drogowego, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, albo, ze względu na wielkość szkód podlega kasacji. Wówczas, jako osoba ubezpieczona możemy możemy uzyskać odszkodowanie, dzięki któremu w szybkim czasie oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną rolę w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Uzyskanie pieniędzy oznacza szybki powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub nie chcą jej wypłacić. W takich przypadkach mogą Państwo liczyć na pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która ma bogate doświadczenie w obsłudze roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozwolimy Ci zostać samemu w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to w profesjonalnym tłumaczeniu zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki samochodowe powodują przeważnie bardzo niebezpieczne uszkodzenia, stąd też potrzebna jest szybka i efektywna pomoc finansowa w formie odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest głównie wypłacane przed instytucję ubezpieczeniową, aczkolwiek, jako ofiara wypadku drogowego, jesteśmy również upoważnieni do zdobycia odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Odzyskiwanie odszkodowania zapoczątkowuje mechanizm likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator ocenia wielkość strat oraz ich wartość. Swój raport likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w danej firmie ubezpieczeniowej, która stanowi o wysokości kwoty odszkodowania. Oprócz odszkodowania ofiary wypadków mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest zawsze gotowa pomóc Tobie na dowolnym szczeblu uzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Czym jest wypadek przy pracy?

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest upoważniony do otrzymania należnego odszkodowania od firmy ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy definiuje się jako zaskakujące wydarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, jakie nastąpiło w związku z pracą, czyli podczas dokonywania normalnych prac oraz poleceń służbowych, wykonywania przez podwładnego czynności na rzecz przełożonego bądź w czasie bycia w dyspozycji przełożonego. Tak samo jak wypadek przy pracy traktuje się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, przełożony jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego, okręgowego inspektora pracy, oraz do stworzenia zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny raport właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnioskować o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może zdobyć odszkodowanie cywilne od samego pracodawcy. Salus, jako fachowa kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Możemy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny

Jakiekolwiek zabiegi medyczne maja na celu poprawę kondycji organizmu, jak również ochronę ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają bezproblemowo, a ich skutek jest satysfakcjonujący. Jednak czasami w trakcie badania chorego, albo w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach konieczne jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, poprzez otrzymanie odpowiedniego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd lekarski określa się jako sprzeczne z współczesną nauką działanie lub zaniechanie, którego efektem jest zakażenie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć chorego. Takie działanie czy zaniedbanie może powstać w trakcie diagnozowania, leczenia albo operowania chorego, a jego rezultaty są niezwykle często nieodwracalne. Błąd medyczny wynagradza odszkodowanie, które zapewnia godziwe życie i wsparcie finansowe w trakcie rekonwalescencji. O wysokości odszkodowania stanowi komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Naturalnie, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się także o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w zdobywaniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się osiągnąć największą, możliwą kwotę, która pozwoli Tobie stanąć na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. Szukając lepszych warunków finansowej rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze skutecznych i uczciwych mechanizmów, czerpiąc z bogatej wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, których wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa, są niezwykle pomocne w procesie dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Naszą działalność cechuje szybkie i skuteczne dochodzenie takich świadczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób stanowią wsparcie finansowe w trudnych chwilach.

Salus to odszkodowania za wypadek na miarę ludzkich potrzeb!Zapraszamy na naszą stronę internetową!

Strona używa cookies
Ok