Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
2 grudnia, 2016
organizacja ślubów toruń
Organizacja ślubu: jak dobrać odpowiednie dekoracje?
2 grudnia, 2016

Technologie pozyskiwania biogazu

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W których obiektach biogaz może być fundamentalnym źródłem zasilania?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpadki pochodzenia biologicznego są kluczowym źródłem do wytwarzania energii. W rezultacie udaje się znormalizować osady ściekowe, a oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi korzystać z innych źródeł zasilania. Osady pochodzące ze ścieków są produktami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku procesu czyszczenia ścieków. Fermentacja ma miejsce w oddzielnej komorze, gdzie materia organiczna jest rozkładana za pomocą bakterii metanowych. Dzięki temu jest produkowany właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach śmieci komunalnych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia wprost do atmosfery, robiąc w niej destrukcyjne zmiany, m. in. uszkadzając sferę ozonową Ziemi. Szczególnie ważne jest, ażeby go „wyłapywać”, albowiem za obfite zagęszczenie metanu wymieszanego z powietrzem jest ryzykowne oraz – zwyczajnie – grozi wybuchem. Znakomitym zabiegiem na wyeliminowanie owego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy szansę to uczynić na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszej sytuacji pełną masę odpadową należy przebić na na całej powierzchni, a w odwiertach wstawić rury przekłuwane, poprzez które będzie transportowany biogaz. Zakończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest faktycznie eliminowane, aczkolwiek ten system ma jeden duży defekt: gazu wydzielającego się ze składowiska nie można za pomocą żadnej metody zużytkować. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Zatem efektywniejszą technologią jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest łagodnie zasysany przez segment ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność składowiska odpadków opiera się na dwóch warstwach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolne także wyzyskują metody oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z pozostałości po produkcji agrarnej lub fekaliów zwierząt gospodarskich.

Zalety wyzyskiwania instalacji biogazowych

Obok eliminacji wydzielania do atmosfery substancji trujących, atutów ze stosowania biogazu jest co najmniej kilka. Biogaz przynależy do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej odbiorców będzie z niego czerpało, tym słabsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (podczas ich spalania wydzielają się toksyczne związki). Jego właściwością jest kształtowanie kondycji nawozu (powstaje tzw. poferment, mianowicie przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą zawartość „groźnych” bakterii i jest oczyszczona z chwastów), zdolność do utrzymania stanu równowagi torfu w ziemi oraz eliminacja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co istotne, dzięki wykorzystaniu biogazu, spada o około 80% siła odorów, natomiast wody powierzchniowe i gruntowe udaje się w sporym stopniu „uratować” od zanieczyszczeń.

Zadanie: Budowanie biogazowni

Wzniesienie instalacji biogazowej najlepiej zlecić przedsiębiorstwu, które posiada bogate doświadczenie i właściwe certyfikaty. W Toruniu czołowe miejsce zajmuje Wagra, która świadczy takie usługi, jak: przygotowywanie instalacji gazowych, ich wybudowanie, zamontowanie i nadzór, rewitalizację rejonów zielonych, organizowanie i budowę systemów odgazowania wysypisk nieczystości, montaż kompletnej instalacji do czerpania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do odessania biogazu i zamontowanie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo ma doskonałej klasy sprzętem, m. in. taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Koszt wzniesienia biogazowni jest uzależniony od sporej ilości elementów, m.in. od lokalizacji, charakteru substratu, który będzie w niej przerabiany czy sumy dofinansowania. Średni koszt wynosi około 15 mln zł/MW, a inwestycja zwróci się w ciągu 3 lat. Jeżeli chodzi o mniejsze instalacje biogazowe, które posiadają moc 230 kW, wówczas koszt wynosi blisko 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Inwestycja zwraca się w około 5 lat. Warto nadmienić, iż biogaz należy do jednego spośród najbardziej stabilnych materiałów energetycznych. Proces fermentacji masy organicznej jest procesem stałym, co oznacza, iż występuje 24 godziny na dobę. pełny Instalacja biogazowa może zatem nie tylko się zwrócić, ale również przynosić wysokie zyski. Jest to uzależnione od czasu pozostawania w instalacji biomasy, wielkości pojemników albo poziomu zużycia powstałego ciepła.

Który rejon będzie dobry pod instalację na biogaz?

Po pierwsze ten, do którego inwestor posiada prawo (ma umowę własności albo najmu), posiada przynajmniej 2-3 ha i nie ma układu przydługiego, wąskiego prostokąta. Przed zaprojektowaniem konstrukcji trzeba zbadać, czy w przeciągu kilkunastu miesięcy nie uda się otrzymać sąsiednich działek (przyczynią się do rozbudowy systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi etapami są: zweryfikowanie planu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni względem pozostałych zabudowań, np. domków jednorodzinnych, umiejscowienia sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu oraz odległości od zasobu materiału.

Jeżeli jesteś zainteresowany wytwarzaniem i stosowaniem biogazu, kliknij w niniejszy odsyłacz – Pochodnie do spalania biogazu

Strona używa cookies
Ok